Да се запознаеме

Да се запознаеме

Официјални контакти

Tел: +389 2 2580 100
Моб:+389 78 494 401
e-mail: contact@inbox-datacenter.com

Продажба и грижа за клиенти

Tел: +389 2 2580 100
Моб:+389 78 494 400
e-mail: sales@inbox-datacenter.com

Маркетинг

Tел: +389 2 2580 100
Моб:+389 70 318 608
e-mail: marketing@inbox-datacenter.com

ИТ корисничка поддршка

Tел: +389 2 2580 100
Моб:+389 70 320 131
e-mail: support@inbox-datacenter.com
Мобилен или фиксен телефон за контакт

Колку подобро се познаваме толку подобро ќе соработуваме

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

© 2011 - 2020 Inbox - archive and data center. Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk