Барање за доставување на понуда

Барање за доставување на понуда

Профил на компанија

1. Име на Компанијата  
2. Даночен број  
3. Адреса  
4. Одговорно лице за прием/спроведување на понудата  
5. Контакт телефон  
6. Email  

Комуникација со документација

1. Дали имате изработено план на архивски знаци, листа на архивски материјал и листа на документарен материјал со рокови на негово чување?

 
2. Дали Вашите документи се попишани со некаков индексен систем или сакате ние да ги попишеме и да ги баркодираме Вашите документи/регистратори/кутии?

 
3. Дали очекувате од нас да ги преземеме документите од Вашата компанија или Вие сами ќе ја вршите доставата?

 
4. Дали очекувате од нас да Ви ги испорачуваме документите до Вашата локација или Вие самите ќе дојдете да ги преземате?

 
5. Дали имате потреба и би сакале да ја користите опцијата ‘’scan on demand’’ – скенирање по потреба? (да Ви скенираме потребен документ кој е физички архивиран и за 15 минути да Ви го испратиме на email)

 

Дигитализација и градење на сопствена Е-архива

1. Дали имате потреба и сакате да користите online – cloud апликација за прегледување, пребарување, повикување и контрола на пристапот и локациите до вашите документи?

 
2. Дали имате потреба од дигитализирање (скенирање) на Вашите документи? (Вашите трајни, важни и документи кои често ги употребувате) • Со оваа опција на дигитализирање (скенирање) на Вашите документи се овозможува да изградите Е-архива и да ја користите која сакате и од каде сакате, во моментот кога ќе Ви биде потребно да прочитате информација која е запишана на Вашите документи

 

Дополнителни барања

1. Дали имате други посебни барања кои се специфични за Вас, кои ние треба да ги испоплниме? (наведете кои)

 

Услуги

Физичка архива

1. Количина на регистратори за Физичко архивирање. Внесете го бројот на регистратори кои во моментов ги имате во Вашата компанија. Опционално (доколку сакате посебена понуда за посебен тип документи)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И Е-АРХИВА

2. Количина на регистратори за Дигитализација (Скенирање). Внесете го бројот на регистратори кои сакате да бидат скенирани. Опционално–за попрецизна понуда 2.1 Потребен број на авторизирани пристапи (лиценци) до Е-архивата

Дополнителни прашања и потреба од информации (доколку има):

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

© 2011 - 2020 Inbox - archive and data center. Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk