Premium Content

Интернационална регулатива и стандарди

Европска Регулатива за заштита на лични податоци (GDPR) - Листа за проверка

Листа за самопроверка во однос на подготвеноста и усогласеноста на Вашата компанија за претстојните промени кои ќе ги донесе GDPR.

Premium Content

Интернационална регулатива и стандарди

MoReq2 – Model Requirement for the Management of Electronic Records

Потребата за соодветна спецификација во однос на побарувањата за електронското управување со податоците најпрво беше поставена како една од десетте точки за акција на ДЛМ Форумот (DLM Document Lifecycle Management) во 1996