Premium Content

Учете од најдобрите

5 Причини зошто “План на Архивски знаци„?

Не создавајте “Мртво море„ од документација во Вашата организација. Секој прилив на документи, мора да има и соодветен одлив. Во прилог Пет причини зошто Ви е потребен Баланс!

Premium Content

Учете од најдобрите

Животниот циклус на документите

Најосновен факт е дека документите се најбитниот имот на една компанија. Многу позначајни од сопственост, згради, опрема и да, позначајни и од самите вработени.